Vil du også løbe for en andens liv?

Sammenhængende kommunikation og en digital handlemulighed hjalp TrygFonden til at mobilisere mere end 100.000 frivillige.

TrygFonden hjerteløber facade

Baggrund

Hjerteløbercasen er fortællingen om, hvordan en sammenhængende og vedholdende kommunikationsindsats, en ambitiøs fond med et langt blik og en banebrydende app har gjort danskerne til en nation af hjerteløberne.

TrygFondens mission er at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed, og det sker bl.a. gennem en række signaturindsatser, hvor TrygFonden afsøger nye veje for at øge trygheden i Danmark, og selv tager teten for at styrke innovation og problemløsning på et område. En signaturindsats er kendetegnet ved modet til at tænke nyt og evnen til at bidrage til samfundet ved at skabe positive og varige forandringer, også kaldet Social Innovation.

I 2017 lancerede TrygFonden Hjerteløber-appen som pilotprojekt i Region Hovedstaden. Formålet var at få flere danskere til at træde til med livreddende førstehjælp ved hjertestop uden for hospital ved at koble fonden, forskningen, de frivillige og forvaltningen, og ikke mindst ved at aktivere det landsdækkende hjertestarternetværk, TrygFonden selv har taget initiativ til.

Hjerteløberordningen voksede på få år fra pilotprojekt til landsdækkende ordning og kommunikationen har siden 2017 haft det samme formål: at rekruttere, fastholde og styrke engagementet blandt hjerteløbere fra Gedser til Skagen.

Opgave

Hvordan rekrutterer man danskerne til at stille sig selv til rådighed 24/7 i tilfælde af, at en fremmed person i nærheden falder om med hjertestop? Hvordan får man danskerne til at overkomme den største barriere af dem alle: Har jeg det, der skal til? We Love People fik til opgave at forme den kommunikation, der ikke blot skulle lancere og bygge kendskab til ordningen, men også skulle rekruttere og fastholde hjerteløbernes engagement og vilje til at træde til.

Tilgang

Vi udviklede en kommunikationsstrategi i tre overordnede faser:

Fase 1: Kendskab og forklaring af ordningen

Simple does it. At lancere og skabe forståelse for et nyt begreb kræver, at det er let at forstå og afkode. For hvad er en hjertestarter værd, hvis ingen tager den ned af væggen og løber med den?

Vi gik fra i bogstavelig forstand at vise, at en hjerteløber giver en hjertestarter ben at gå på, til at præsentere hjerteløbere som helt almindelige mennesker med stor vilje, der indgår i et større beredskab, og at man derfor aldrig står alene. 

TrygFonden hjerteløber udstyr på mur
TrygFonden årets løbesko

Fase 2: Alle kan redde liv

I takt med at hjerteløberordningen blev bredt ud i flere regioner og nåede kritisk masse, udvidede kommunikationsbehovet sig fra ren rekruttering til også at fastholde eksisterende hjerteløbere. Derfor valgte vi at hylde de mennesker, der er villige til at smide, hvad de har i hænderne for at redde et liv – og samtidig at vise, at alle kan blive hjerteløbere, hvis de vil, under kommunikationsplatformen ’Danmarks vigtigste løbeklub’.

Fase 3: Kvalificering og fortsat rekruttering

Kommunikationsrejsens fase 3 fokuserede på øget kvalificering af hjerteløberne. Det var tydeligt, at viljen blandt danskerne var høj, og derforblev det vigtigt at sikre, at hjerteløberne følte sig godt klædt på – særligt til den psykiske førstehjælp, de ofte bidrager til. Derfor udvikledes et træningsspor med tidligere ambulanceredder Anders Breinholt, der med vante glimt i øjet både rekrutterede og kvalificerede hjerteløberne med mere viden om, hvad det kræver at være hjerteløber, og hvad der forventes.

Impact

Hjerteløberne er ikke kun blevet TrygFondens mest kendte indsats med en kendskabsgrad over 90 pct. Danmark er også blevet en nation af hjerteløbere med mere end 130.000 frivillige, der har downloadet appen og dermed stillet sig til rådighed for at løbe for en andens liv. Og det allerbedste er, at forskning viser, at hjerteløberne kommer før ambulancen i halvdelen af tilfældene.* Det er netop her, de har mulighed for at gøre en tidlig forskel med hjerte-lunge-redning og hjertestarter.

Det har vist sig, at kommunikationen har spillet en særdeles effektiv rolle for rekrutteringen af frivillige, idet 3 ud af 4 rekrutterede hjerteløbere er et resultat af den samlede presse- og marketingindsats. Kampagneindsatsen har skabt samtaler om hjerteløberne og det at træde til, fået danskerne til at orientere sig i hjertestarterkortet og finde ud af, hvor den nærmeste hjertestarter hænger, og vi har i kampagneperioder fået over 40 pct. af målgruppen til at overveje at blive hjerteløber.

Hjerteløberne – eller Danmarks vigtigste løbeklub – er et bevis på, at det er muligt at få danskerne til at medvirke til at løse sociale problemer, når blot vi giver dem handlemuligheder.

Hjerteløbercasen er en femårig indsats og rummer meget mere end casen her dækker. Hvis du vil høre om hele indsatsen og de strategiske overvejelser, så ring til Christina Blak.