Social Impact for TrygFonden i mere end 20 år

TrygFondens midler skal gøre størst mulig gavn i forhold til de samfundsproblemer, der afspejles i fondens strategi.

TrygFonden hjerteløber facade

Det sker bl.a. gennem signaturprojekterne, hvor TrygFonden afsøger nye veje for at øge trygheden i Danmark og selv tager teten for at styrke innovation og problemløsning på et givet område. Et signaturprojekt er kendetegnet ved modet til at tænke nyt og evnen til at bidrage til samfundet ved at skabe positive og varige forandringer, også kaldet social innovation. Social innovation er udmøntningen af nye idéer, der målrettet opfylder et samfundsmæssigt behov mere effektivt end alternativerne, samtidig med at det skaber nye relationer eller partnerskaber.

TrygFonden hjerteløber

TrygFonden Hjerteløber blev i 2020 en benchmark mobiliseringscase, der illustrerer, hvordan handlingsanvisende kommunikation gennem tre år inviterede mere end 100.000 frivillige til at engagere sig i en samfundssag og stille deres førstehjælpsomhed til rådighed for en fremmed, der falder om med hjertestop.

TrygFondens evne til at få forskere, forvaltning og de mange frivillige til at samarbejde med fonden om at redde flere liv ved hjertestop, har gjort Danmark til en nation af hjerteløbere.

TrygFonden hjerteløber
TrygFonden årets løbesko
TrygFonden du kan redde liv facade