HusCompagniet bygger til fremtiden

Aktivering af et purpose, der kan drive bæredygtighed, kommunikation og engagement.

Opgave

HusCompagniet er Danmarks største producent af typehuse, og med størrelse kommer ogsåbæredygtigt ansvar. Derfor bestræber HusCompagniet sig på at drive markedet ved at sættestandarden for bæredygtige byggepraksisser, ændre måden som folk tænker om byggeri på, og at sætte dagsordenen for en industri, der i dag står for 30 pct. af det samlede CO2-forbrug i Danmark. We Love People fik til opgave at hjælpe HusCompagniet med at definere og formulere virksomhedensambition for bæredygtighed og purpose og udvikle en purposestrategi og grundfortælling. Til sammen skulle disse lægge fundamentet for en kommunikationsplatform og en engagementsplan.

Tilgang

Processen med HusCompagniet tog sit udgangspunkt i et PurposeLab, der gennem research, interviews med interne og eksterne stakeholders og strategiske samtaler med direktionen kortlagde den verden, HusCompagniet agerer i, og de bæredygtige ambitioner, der driver både ledelse og bestyrelse. Resultatet af vores PurposeLab var udviklingen af HusCompagniets purpose platform og efterfølgende formulering af purpose, som derefter blev fundamentet for den purpose strategy, der er virksomhedens fremadrettede drivkraft, når det gælder opførelse af huse, valg af materialer og energiformer og ikke mindst rådgivning af kunderne. Processen resulterede også i en justering af HusCompagniets brand platform, så den afspejler de nye ambitioner på den bæredygtige agenda og de must win-battles, virksomheden står overfor strategisk, strukturelt og organisatorisk, og som er afgørende at arbejde på, hvis purpose og bæredygtige ambitioner skal omsættes til handling og forretningsmæssig udvikling.

Impact

Den nye purposeplatform, der er baseret på HusCompagniets bæredygtighedsambition og grundfortælling, satte retningen for en kommunikations- og engagementsplan, der kan aktivere HusCompagniets purpose blandt interne og eksterne stakeholders. Platformen er et fremadskuendefundament, der sikrer, at HusCompagniet fortsat kan udvikle og drive bæredygtighed inden for byggeri.