Aktiver dine kolleger i den bæredygtige omstilling

Af
Kamille Rannes
Head of Strategy

Dine medarbejderes forståelse for og involvering i virksomhedens bæredygtige transformation er afgørende for dens succes. De første skridt er simple, men det kræver uddannelse, engagement og udholdenhed at skabe en bæredygtighedskultur. Spørgsmålet er ikke hvorfor bæredygtighed, men hvordan.

Ingen virksomheder går i disse år fri for at diskutere, hvordan de kan bidrage til samfundets bæredygtige transformation. Men i bestræbelserne på at formulere ambitiøse 2030 mål, finde nye forretningsmodeller og fremme adfærd, der skal flytte virksomheden hurtigt, er det nemt at overse behovet for at forankre bæredygtigheden internt og engagere medarbejderne i de daglige initiativer, der gør transformationen til hverdag.

Udfordringen er at klarlægge, hvordan I forbinder medarbejdernes personlige værdier, interesser og hverdag med virksomhedens kultur og operationelle strukturer. Spørgsmålet er ikke længere hvorfor bæredygtighed, men hvordan bæredygtighed.

Medarbejderengagementet er essentielt, hvis virksomhedens bæredygtighedsmål skal realiseres. For mens strategier og handlingsplaner udspringer fra direktionen, er medarbejderne nøglen til at skabe en bæredygtig virksomhed på et operationelt niveau: Deres personlige engagement i daglige såvel som forretningsstrategiske bæredygtighedsinitiativer vil styrke både kultur og forretning.

Studier viser, at medarbejderfastholdelse, produktivitet og overordnet engagement stiger i takt med virksomhedens bæredygtige transformation, hvis virksomhedens formål og værdier er i tråd med medarbejdernes egne. Succes forudsætter dog samtaler, samarbejde, træning og accept af en ny fælles præmis.

Aktiver den kreative innovationskraft i hele organisationen

Bæredygtige transformation kræver, at der tænkes nyt i hele virksomhedens supply chain. Og på det operationelle niveau kender ingen virksomhedens processer bedre end de medarbejdere, der befinder sig netop dér. Brug deres kreative innovationskraft til at løse problemer og tænke nyt. Inviter medarbejderne med til at idéudvikle på, hvordan virksomheden styrker sit bæredygtige potentiale fra affaldssortering og energireduktion til mere bæredygtige indkøb og produktionsprocesser. Involveringen styrker ikke kun jeres bæredygtige fremdrift, men også medarbejdernes oplevelse af at gøre en forskel. Og vi har alle sammen brug for at føle, at vi gør en forskel.

Bæredygtighedskulturen bliver ikke bygget på en dag

Din organisation består af mennesker, ikke nødvendigvis af bæredygtighedskrigere. Og bæredygtig transformation er måske ikke en del af deres agenda eller KPI’er endnu. Men det kan den blive, hvis du engagerer dem på lige fod med dine øvrige stakeholders.

Hvis du vil sikre, at alle har samme bæredygtige mindset, er det afgørende, at du er bevidst om hvilke kulturelle karakteristika, der kendetegner den eksisterende organisationskultur. Hvad driver medarbejderne, og hvordan kan den drivkraft anvendes til at skabe en bæredygtighedskultur? Jo bedre medarbejderne forstår og ser sig selv i virksomhedens omstilling, desto bedre kan de handle på agendaen og drive forretningen.

Implementering og forankring af bæredygtigheden kan inddeles i fire faser, der alle har lige stor vigtighed, og som griber ind i hinanden undervejs.

Build knowledge Skab kendskab til og forståelse for virksomhedens rejse ved at formidle ambitioner og mål for bæredygtigheden. Dine kolleger har brug for at kende deres rolle i verden og i virksomheden. Brug derfor det bæredygtige narrativ som løftestangen for fortællingerne.

Break it down Jeres bæredygtige transformation skal sættes i kontekst af forretningen på tværs af organisationen. Hvad betyder den bæredygtige forandring for sælgernes arbejde, for Facility Management, for HR? Rejsen skal brydes ned, så den bliver håndgribelig og relevant for alle.

Empower the change Medarbejderne skal have redskaber og guidelines til at kunne agere bæredygtigt i deres arbejdshverdag og gå i takt med strategien. Og de skal inddrages i og bidrage til forandringerne.

Det kræver samtaler, involvering og en invitation til at bidrage, hvis I vil dyrke og høste deres idé- og innovationskraft.

See & Celebrate the Change Ligesom virksomheden rapporterer på sin bæredygtige fremdrift, skal der rapporteres internt i virksomheden. Vis resultaterne, hyld medarbejderne, fremhæv de der gjorde noget særligt, og vigtigst: lær af hinanden.

Ved at engagere dine medarbejdere, styrker du ikke blot virksomhedens bæredygtige transformation, men skaber også en organisation, der er drevet af at skabe positiv og bæredygtig forandring.