E

S

G

ESG Barometer 2022

En analyse af E’ets, S’ets og G’ets modenhed og udbredelse i C25-virksomhedernes 2021-rapportering

En ny valuta for virksomheders værdiskabelse

Bedre ESG rapportering vil hjælpe virksomheder til at navigere bedre mellem ønsket om at kommunikere bæredygtighed og kravet om at dokumentere bæredygtighed.

E

Environment: Minimising the impact of a firm on nature.

S

Social: The contribution of a company to fairness in society.

G

Governance: Processes for decision making, reporting and ethical behaviour.

Hvor er ESG på vej hen?

I januar 2022 udgav We Love People det første ESG Barometer baseret på C25’s bæredygtighedsrapportering. I oktober udkom det næste.

Barometeret er en modenhedsanalyse, der vil følge adoptionen af ESG i rapporteringen for 2020,2021 og 2022, mens vi venter på implementeringen af EU’s CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive).

ESG Barometeret blev født ud af en erkendelse af, at markedet kræver ESG-disciplin, men at mangevirksomheder mangler viden, erfaring og inspiration til at styrkerapporteringen. Barometerets formål er at kvalificere virksomheders strategiskediskussioner om klima, miljø og mennesker ved at vise, hvordan E, S og G lige nu forandrer og forankrer bæredygtighed i C25.

ESG Barometer 2021
c25 logos

Analysens 5 fund

Års- og bæredygtighedsrapporter er vigtige pejlemærker og lærebøger i virksomheders ansvar. ESG Barometeret 2022 giver overblik over sammenhængen mellem samfundssind og virksomhedsdrift og peger i retning af fem tendenser inden for E, S og G.

1

Samarbejde er afgørende for bæredygtig transformation

C25-virksomhederne har erkendt, at samarbejde på tværs af grænser og værdikæder er nøglen til bæredygtig fremdrift. Værdikæderne rykker sammen, og der løftes i flok, for i en stadig mere forbundet verden er dit omdømme mit omdømme. I dette års rapporter er det tydeligt, at C25 styrker samarbejdet med deres leverandører. 96 pct. beretter kvalitativt om igangværende arbejde med leverandørhåndtering, selvom kun 33 pct. rapporterer kvantitativt på emnet. Her er fokus dels på at hjælpe leverandørerne på vej mod en mere bæredygtig forretning, og dels på dataindsamling, krav og kontrolmekanismer. At samarbejdet hovedsageligt foregår upstream i C25-virksomhedernes værdikæder, ses også i Scope 3-rapporteringen, hvor der rapporteres oftere på GHG Protokollens upstream end downstream-kategorier.

2

SBTi har momentum, og klimaforpligtelsen vokser

Fire ud af fem C25-virksomheder har i 2021 forpligtet sig til Science Based Targets initiative (SBTi). 42 pct. har fået godkendt deres mål, og 42 pct. venter på godkendelse. Det er en positiv udvikling, der understreger virksomhedernes vilje til at handle på klimaagendaen. Denne forpligtelse kræver dog en markant CO2-reduktion, også hvad angår Scope 3-udledninger i værdikæden. Blandt andet derfor træder Scope 3 i karakter og vokser som standardnøgletal i 2021-rapporterne, hvor 79 pct. af virksomhederne inkluderer Scope 3-udledninger i deres ESG-nøgletalsoversigt. Den voksende klimaforpligtelse betyder også, at flere rapporterer på brugen af den vedvarende energi, der er fundamentet i den grønne omstilling. 71 pct. af C25- virksomhederne inkluderer brugen af vedvarende energi som nøgletal i 2021-rapporteringen, en stigning på 13 procentpoint i forhold til 2020.

3

Medarbejdertrivsel er en must win battle

Efter et par år præget af COVID-19 og #metoo er det måske ikke overraskende, at virksomhedernes interesse i mental sundhed og medarbejderrelationer stiger. Men under de aktuelle forklaringer ligger også et dybere lag. Virksomhederne har i mange år forbundet S’et med at forebygge fysiske skader, nedslidning og arbejdsbetingede ulykker. Men i en tid, hvor stadig flere går ned med stress, og en ny generation indtager arbejdsmarkedet, ændrer mønsteret sig, og blikket på medarbejderne skifter.

I C25 er det tydeligt, at medarbejderne er blevet endnu mere betydningsfulde, og at hensyn til deres trivsel er afgørende. S’et modnes kvalitativt i 2021-rapporteringen gennem nye tiltag, som skal styrke relationen til medarbejderne og øge deres trivsel på arbejdspladsen. Emner som kultur, diversitet, inklusion og diskrimination får tiltagende opmærksomhed. I en tid, hvor dét at have et godt arbejde ikke længere er så adskilt fra dét at have et godt liv, er trenden, at virksomhedernes ansvar over for medarbejderne vokser.

4

Biodiversitet vinder frem

Biodiversitet er for alvor kommet på bordet – iEU-taksonomien, i Science Based Targets og i C25-rapporterne. Emnet vokserhastigt i betydning, og der er bred enighed om, at biodiversitetskrisen er en reel trussel mod både samfundet generelt og virksomhedsdrift specifikt. 21 pct. af C25-virksomhederne præsenterer i 2021-rapporten et nyt eller øget fokus på biodiversitet i forhold til 2020-rapporterne, men kun én virksomhed, Ørsted, rapporterer på performance og opstiller mål for fremme af biodiversiteten.Biodiversitet er altså stadig et relativt umodent emne i rapporteringssammenhænge, for hvordan måler man kvaliteten af hasselmusenshabitat? Virksomhederne mangler definitioner og standarder på området, der gør det muligt at redegøre for sammenhængene mellem virksomhedens aktiviteter, klimaforandringerne og biodiversiteten.

5

Måltal og strategisk purpose sætter retning

Selvom ESG som disciplin er på vej mod øget standardisering, skaber flere C25-virksomheder retning for deres individuelle ESG-rejse ved at koble bæredygtigheden til virksomhedens purpose. ESG står stærkere, når rapporteringen drives af et strategisk purpose, og det ofte lidt abstrakte purpose bliver aktiveret og konkretiseret i koblingen med ESG. Formålsdrevet forretning vinder indpas, og flere af C25-virksomhederne præsenterer deres purpose for første gang i 2021-rapporten.

ESG: Samfundsbehov+forretningsmuligheder

ESG Barometeret er den første analyse i Danmark, som skaber overblik over virksomhedernes målsætning på kort, mellem og lang sigt.E-målene er generelt rettet mod den langsigtede samfundsmæssige udvikling, mensS- og G-mål oftere peger mod virksomheden selv og har en mere kortsigtet, operationel tidshorisont.

Modtag denne og de næste analyser direkte i din indbakke

Tak for interessen, du vil inden længe modtage ESG Barometeret i din indbakke.

Der opstod en fejl, tjek venligst at alle felter er udfyldt korrekt og prøv igen.

Skal vi tage en snak om ESG og hvad det betyder for din virksomhed?

Christina Blak
Christina Blak
Creative Director & Partner