E

S

G

En ny valuta for virksomheders værdiskabelse

Bedre ESG rapportering vil hjælpe virksomheder til at navigere bedre mellem ønsket om at kommunikere bæredygtighed og kravet om at dokumentere bæredygtighed.

E

Environment: Minimising the impact of a firm on nature.

S

Social: The contribution of a company to fairness in society.

G

Governance: Processes for decision making, reporting and ethical behaviour.

Hvor er ESG på vej hen?

Med publikationen ”ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten” gav FSR – danske revisorer, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen/CFA Society Denmark i 2019 et bud på en standardiseret ESG-hoved- og nøgletalsoversigt, der med fordel kunne bringes i årsrapporten sammen med selskabets finansielle hoved- og nøgletalsoversigt. Formålet var klokkeklart: ’Bedre ESG-data, bedre indsigt og bedre investeringer”.

We Love People lancerer med denne udgivelse et årligt ESG-barometer, der vil undersøge, hvordan rapportering af ESG i praksis bevæger sig i forhold til anbefalingen om at rapportere på 15 standardiserede hoved- og nøgletal.

ESG Barometeret er en modenhedsanalyse, der vil følge adoptionen af ESG i bæredygtighedsrapporteringen for 2020, 2021 og 2022.

Formålet med ESG-barometeret er at belyse

om og hvordan virksomhederne udnytter potentialet i ESG

om vi i praksis kan spore en bevægelse fra ESG til ESG+

Med udgangspunkt i C25-virksomhedernes 2020-rapporter identificerer dette første ESG-barometer 13 nye nøgletal, der går igen på tværs af rapporterne, og som reflekterer virksomhedernes industri og strategi. Næste ESG Barometer udkommer i august 2022.

ESG Barometer 2021
c25 logos

Fire fund

1

Vi er vidne til en ketchupeffekt

De seneste års dramatiske acceleration af interessen for virksomheders ansvar for det samfund, de er en del af, satte i 2021 sine spor i den danske virksomhedsrapportering, der viser, at ESG er blevet en måde at tænke forretning på. Samtlige C25-virksomheder rapporterer i deres 2020-rapporter på ESG-nøgletal. Nogle bruger dog ikke eksplicit betegnelsen ESG-nøgletal, men læner sig i stedet op ad udtryk som bæredygtigheds- eller ansvarlighedsnøgletal. Environmental, Social & Governance data er dermed godt på vej til at sejre som ansvarlighedsrammeværk blandt C25-virksomhederne, og ingen kan længere ignorere ESG. Det er gode nyheder, for en fælles tilgang skaber mere klarhed over virksomheders bæredygtighedsarbejde og muliggør sammenligning.

2

E’et har størst momentum

Størstedelen af de danske C25-virksomheder bruger den standardiserede ESG-hoved- og nøgletalsoversigt med 15 hoved- og nøgletal i deres ESG-rapportering for 2020. Klima og kønsdiversitet er de temaer, som flest virksomheder har inkorporeret i deres ESG-nøgletalsoversigt. Her er den ydre påvirkning tydelig – det, der fylder i den offentlige debat, er også dét, der fylder i ESG-rapporteringen. E’et er mest modent, og ESG-agendaens opnåede momentum kan med fordel bruges til at sætte skub i udviklingen inden for S’et og G’et, hvor rapporteringen stadig halter.

3

13 nye nøgletal udvider ESG’s potentiale

C25-virksomhederne tilpasser i høj grad deres ESG-rapportering med øje for relevans, hvilket er et udtryk for agendaens modenhed. Det betyder i praksis, at virksomhederne ofte skræddersyer deres ESG-rapportering, så den matcher deres egen branche og de relevante aktiviteter. De nye nøgletal er et udtryk for, at rammeværket modnes, og det understøtter udbredelsen og brugsværdien af ESG. Derfor er det særdeles positivt, at analysen viser, at de danske virksomheder i og uden for C25 bidrager til, at emnestrukturen i ESG vokser og nuanceres yderligere.

4

Øget standardisering behøver ikke stå i vejen for individualisering

ESG vokser som anvendt ansvarlighedsrammeværk, og snart vil EU-direktivet CSRD udvikle ESG-feltet mod øget klarhed og sammenlignelighed. Det er meget positivt, for dermed udleves formålet med rammeværket: harmonisering og standardisering. Samtidig omfavner de danske virksomheder i praksis det åbne mulighedsrum inden for E, S og G og positionerer sig individuelt på bæredygtighedsagendaen gennem deres rapportering. Det er også godt, for virksomheder er ikke og skal ikke være lige i deres rapportering. Ønsket om harmonisering og sammenlignelighed står tilsyneladende ikke i vejen for bæredygtighedsrapportering som positionerings- og kommunikationsdisciplin.

ESG: Samfundsbehov+forretningsmuligheder

Frihedsgraden i ESG-rapporteringen er vigtig, fordi virksomhederne har et behov for at rapportere om det, der er væsentligt for det enkelte selskab. Hvis både individualisering og standardisering styrkes fremadrettet, vil værdien af ESG-rapporteringen vokse og imødekomme alle interessenters behov. Bedre og mere nuanceret ESG-rapportering vil skabe mere klarhed, mere sammenlignelighed og bedre mulighed for kommunikation og dokumentation af virksomhedernes bæredygtige rejse.

Modtag denne og de næste analyser direkte i din indbakke

Tak for interessen, du vil inden længe modtage ESG Barometeret i din indbakke.

Der opstod en fejl, tjek venligst at alle felter er udfyldt korrekt og prøv igen.

Skal vi tage en snak om ESG og hvad det betyder for din virksomhed?

Christina Blak
Christina Blak
Creative Director & Partner