Do stuff
Tell people

Vi vil gøre en forskel for vores kunder og deres stakeholders

Fremtiden skabes af handlekraftige virksomheder, der lancerer produkter og iværksætter handlinger, der løser ægte problemer, og som rapporterer på deres fremskridt ud fra et tredobbelt hensyn til virksomheden, miljøet og samfundet.

Vi er sat i verden for at aktivere de fire P’er (purpose, people, planet & profit), og vi vil gøre din virksomhed til en leverandør af løsninger, der fremmer den grønne omstilling og menneskers livskvalitet ved at facilitere svarene på disse spørgsmål:

Hvorfor er I sat i verden?

Hvilket socialt problem vil I bidrage til at løse?

Hvilken rolle skal din virksomhed spille i samfundet?

Hvordan kan I tjene penge på det?

Hvad vi leverer

Activation

Stakeholder engagement
Indsigter & indflydelse

Creativity

Kreativitet som forandringsagent
Rapportering

Consultancy

Handlingsorienteret strategi
Transformerende purpose
Verdensmål som strategiværktøj
Employer Branding
Rapportering
Fonde som samfundsaktører

Thought leadership

MasterClasses
Keynote Speakers
We Love Brunch
Debat
Effekt model

Sådan skaber vi effekt

“Fremtiden handler om at skabe og drive forretningen på formålsdrevet forandring”

Christina Blak
Creative Director & Partner

Vi er drevet af SDG #12

SDG 12

Vi vil fremme bæredygtig adfærd blandt virksomheder og hjælpe forbrugere med at træffe bedre valg. Derfor er vi særligt drevet af verdensmål 12.6, der vil inspirere virksomheder til at implementere bæredygtig adfærd og styrke deres bæredygtighedsrapportering, og af verdensmål 12.8, der vil løfte borgernes viden om bæredygtig udvikling og fremme en universel forståelse af bæredygtig livsstil.

Imagine. Innovate. Ideate.
Imagine. Innovate. Ideate.

Det kræver et nyt mindset og en ny tilgang at redefinere ambitioner og udvikle transformerende strategier og ideer til handlingens årti. Her er tre indgange.

Wake-up call

Et wake-up call er et indlæg til bestyrelsen, ledelsen eller hele organisationen, der sætter fokus på behovet for den bæredygtige transformation eller proces, virksomheden står overfor. Vi lyser på de brændende platforme, men mest af alt på virksomhedens handlemuligheder for at skabe positiv forandring.

Ambition workshop

Enhver proces skal start smart. Målet med en Ambition Workshop er at formulere en fælles ambition og sætte en formålsdrevet retning for en forandring ved at belyse de stakeholders, drivere og barrierer, der vil påvirke den. En ambition workshop er på samme tid et åbent diskussionsrum og en faciliteret proces, der giver plads til at se virksomheden og den sammenhæng, I indgår i, fra nye vinkler og træffe modige beslutninger om bæredygtige handlinger.

Bæredygtig transformation kræver bæredygtig kommunikation

Enhver transformation består af tre faser. Anerkendelse af behovet for forandring, implementering af forandringen, og tracking og formidling af resultaterne. Desuden skal hele organisationen inddrages i både målsætning, implementering og forankring. Vi mapper virksomhedens transformationsrejse, og faciliterer, aktiverer og kommunikerer jeres forandringsproces i tæt samarbejde med andre rådgivere.